18th Annual Yo-Yo Convention — April 7-14, 2013

Yo-Yo Museum, Burlington, Wisconsin

yyconbarry2003

  • Yo-Yo Contests — sponsored by the American Yo-Yo Association
  • Yo-Yo Exhibits
  • Yo-Yo Demonstrations
  • Yo-Yo Classes